Dlaczego właśnie my?Warum ausgerechnet wir?

W to co robimy wkładamy wiele serca. Nie ma dnia abyśmy nie zastanawiali się w jaki sposób moglibyśmy jeszcze ulepszyć nasze usługi. Wierzymy, że wybierając naszą firmę dokonasz wyboru najlepszego z możliwych. Poznaj główne cechy firmy Trans-Al.

[gc layout=”2″ separator=”|” tag=”div”]

Doświadczenie

Ponad 20 lat istnienia w branży transportowej pozwoliło nam na wypracowanie wielu sprawdzonych metod działania. Inni są daleko w tyle. Na serio.

Niezawodność

Nasza flota to pojazdy w wieku do 5 lat. To gwarancja, że twój ładunek dotrze na czas bez zbędnych przygód.

| TransAl-podroz01 [/gc] [gc layout=”2″ separator=”|” tag=”div”]

Wyposażenie pojazdu

W każdym pojeździe po za doskonałym kierowcą znajduje się: kamizelka odblaskowa, kask ochronny, okulary ochronne, obuwie ochronne, rękawice. Naczepy firanki standardowo wyposażone są w 20 pasów, 20 kantów ochronnych, maty antypoślizgowe, belki zabezpieczające towar. Pojazdy poruszające się z naczepami typu chłodnia posiadają termometry do pomiaru temperatury towaru, 33 Europalety na wymianę oraz belki rozporowe. Nic nie jest w stanie nas zaskoczyć.

|

Profesjonalizm

Nasi kierowcy są starannie dobierani i szkoleni. Każdy z nich posiada głęboko zaawansowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przewożonego towaru, oraz topografii Europy. Pracujemy tylko z najlepszymi.

[/gc] [gc layout=”2″ separator=”|” tag=”div”] TransAl-podroz03 |

Technika

Nasze pojazdy posiadają automatyczne, nie wymagające od kierowcy doładowywania czytniki poboru myta w Niemczech i Austrii oraz Polsce. Zbiorniki paliwa naszych samochodów pozwalają na przejechanie dystansu nawet 4000 km bez potrzeby zatrzymywania się na tankowanie. Wszystko po to aby bez zbędnych postojów dotrzeć jak najszybciej do celu.

[/gc] [gc layout=”2″ separator=”|” tag=”div”]

Bezpieczeństwo towaru

Powierzając ładunek nam, masz pewność, że oddajesz go w fachowe ręce. Dodatkowo Twój ładunek jest ubezpieczony. Posiadamy ubezpieczenie OC przewoźnika na sumę 600.000 PLN, oraz ubezpieczenie kabotaży niemieckich na sumę 600.000 EUR. Podczas wykonywania przewozów miejsca postoju pojazdów są starannie dobierane pod kątem bezpieczeństwa przewożonego ładunku. Oczywiście każdy pojazd jest monitorowany GPS. Możesz być spokojny.

|

Szybkość działania

Transport to branża w której może zdarzyć się wiele. Czasami potrzebna jest szybka reakcja na nieoczekiwane wydarzenia. Nieskomplikowany system struktury personalnej w naszej firmie pozwala na szybkie podejmowanie decyzji. 24 h dobę/ 7 dni w tygodniu.

[/gc] [gc layout=”2″ separator”|” tag=”div”]

Innowacje

Potrzebujesz szybko dokumentów potwierdzających rozładunek? A może chciałbyś obejrzeć zdjęcia załadowanego i zabezpieczonego Twojego towaru? Trzeba przesłać dokument dostawy dla kierowcy? Nie ma problemu. Każdy pojazd jest wyposażony w komputer, drukarkę, skaner, aparat fotograficzny oraz dostęp do Internetu w całej Europie. Dodatkowo każdy kierowca posiada 2 telefony komórkowe. Tak na wszelki wypadek. Czy jest jeszcze coś co moglibyśmy dla Ciebie zrobić?

|TransAl-podroz03 [/gc] [gc layout=”2″ separator=”|” tag=”div”]

Ekologia

Wszystkie nasze pojazdy spełniają co najmniej normę EURO 5. Dzięki temu mamy zielone światło na wjazd do wszystkich stref obwarowanych ekologicznie dla ruchu ciężarowego w Europie. Zielone certyfikaty wydane przez niemiecką DEKRA, oraz zezwolenia na wjazd do strefy ?Low Emission Zone? w Londynie to dla nas standard. Posiadamy również nieobowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone środowisku. Żyjemy w zgodzie z naturą.

|

Satysfakcja

Stosujemy zasady przyjaznej współpracy niezależnie czy jesteś naszym klientem, zleceniodawcą, partnerem, dostawcą, odbiorcą czy też pracownikiem. Transport to szczególna dziedzina, w której może pojawić się wiele napięć związanych z wykonywanym zadaniem . Ważnym jest jednak, że wszelkie napotkane trudności umiemy rozwiązywać na właściwym poziomie. Nam się to zawsze udaje, sprawiając nam największą satysfakcję z wykonywanej pracy. Z nami zawsze znajdziesz kompromis i dobre wyjście z każdej sytuacji. Nawet w najtrudniejszych chwilach. To pewne.

[/gc]

Wir sind mit Herz bei der Sache. Wir machen uns jeden Tag Gedanken darüber, wie wir unsere Dienstleistungen optimieren können. Wir glauben, dass Ihre Wahl die allerbeste wird, wenn Sie sich für unsere Firma entscheiden. Lassen Sie sich von den Vorzügen des Unternehmens Trans-Al überzeugen.

[gc layout=”2″ separator=”|” tag=”div”]

Erfahrung

Über 20 Jahre Erfahrung im Transportbereich hat uns erlaubt, zahlreiche geprüfte Verfahrensmethoden auszuarbeiten. Andere bleiben weit zurück. Im Ernst.

Zuverlässigkeit

Unser Fuhrpark bietet Fahrzeuge in dem Alter bis zu 5 Jahren. Das garantiert Ihnen, dass Ihre Ladung problemlos termingerecht ankommt.

| TransAl-podroz01 [/gc] [gc layout=”2″ separator=”|” tag=”div”]

Fahrzeugausstattung

In jedem Fahrzeug ? neben einem ausgezeichneten Fahrer ? gibt es: eine Warnweste, einen Schutzhelm, Schutzbrille, -schuhe und -handschuhe. Die Schienengardinenauflieger sind standardmäßig mit 20 Gürten, 20 Schutzkanten, Antirutschmatten und Schutzbalken, welche die Ware absichern, ausgestattet. Fahrzeuge, die mit Kühlauflieger gefahren werden, haben einen Thermometer zum Messen der Temperatur der Ware, 33 Europaletten zum Austausch und Spannriegel. Wir lassen uns nicht überraschen.

|

Professionalismus

Unsere Fahrer werden sorgfältig ausgewählt und geschult. Jeder von ihnen hat ein gründliches Wissen im Bereich der Verkehrssicherheit, der beförderten Ware, und der Topographie von Europa. Wir arbeiten nur mit den besten zusammen.

[/gc] [gc layout=”2″ separator=”|” tag=”div”] TransAl-podroz03 |

Technik

Unsere Fahrzeuge sind mit den automatischen Lesegeräten für Mautgebühren in Deutschland, Österreich und Polen ausgestattet, die der Fahrer nicht nachladen muss. Die Benzintanks in unseren Fahrzeugen lassen sogar 4000 km zurücklegen, ohne dass eine Pause fürs Tanken notwendig ist. Alles mit dem Ziel, ohne unnötige Anhaltzeiten schnellstmöglich zu erreichen.

[/gc] [gc layout=”2″ separator=”|” tag=”div”]

Warensicherheit

Jedes Mal wenn Sie uns Ihre Ladung anvertrauen, können Sie sicher sein, dass Sie diese der Fachkraft überlassen. Darüber hinaus ist Ihre Ladung versichert. Wir haben eine Haftpflichtversicherung im Transport mit der Deckungssumme von 600.000 PLN, sowie eine Versicherung der deutschen Kabotagen mit der Deckungssumme von 600.000 EUR. Bei der Transportabwicklung werden Halteplätze der Fahrzeuge sorgfältig auf Sicherheit der transportierten Ladung überprüft. Jedes Fahrzeug wird über GPS überwacht. Sie können beruhigt sein.

|

Schnelles Handeln

Transport ist eine Branche, in der viel passieren kann. Manchmal ist eine schnelle Reaktion auf unerwartete Ereignisse erforderlich. Die unkomplizierte Personalstruktur in unserer Firma erlaubt schnell Entscheidungen zu treffen, 24 h / 7 Tage die Woche.

[/gc] [gc layout=”2″ separator”|” tag=”div”]

Innovationen

Brauchen Sie dringend einen Nachweis der Entladung? Oder möchten Sie sich die Fotos Ihrer beladenen und abgesicherten Ware ansehen? Ist es notwendig, einen Lieferschein an den Fahrer zu schicken? Kein Problem. Jedes Fahrzeug ist mit einem Computer, Drucker, Scanner und Fotoapparat ausgestattet, sowie hat den Internetzugang im ganzen Europa. Darüber hinaus hat jeder Fahrer 2 Mobiltelefone. Bloß auf alle Fälle. Ist noch etwas, was wir für Sie tun können?

|TransAl-podroz03 [/gc] [gc layout=”2″ separator=”|” tag=”div”]

Umweltfreundlichkeit

Alle unsere Fahrzeuge kommen mindestens der Norm EURO 5 gerecht. Dadurch haben wir ?grünes Licht? für die Einfahrt in alle ökologisch abgesicherten Zonen des Kraftfahrzeugverkehrs in Europa. Grüne Zertifikate, die von der deutschen DEKRA ausgestellt werden, sowie Zulassungen für die Einfahrt in die ?Low Emission Zone” in London sind für uns Standard. Wir haben auch eine freiwillige Haftpflichtversicherung gegen Umweltschäden. Wir arbeiten naturgemäß.

|

Zufriedenheit

Bei Trans-Al werden Grundsätze freundlicher Zusammenarbeit beachtet, unabhängig davon ob Sie unser Kunde, Auftraggeber, Lieferer, Abnehmer bzw. Lieferer sind. Transport ist ein besonderer Bereich, in dem viele Spannungen bei der Aufgabenerfüllung zum Vorschein kommen können. Wichtig ist aber, dass wir alle aufgetauchten Probleme auf entsprechendem Niveau lösen können. Uns gelingt das immer, was uns die größte Zufriedenheit mit der ausgeführten Arbeit bringt. Mit uns finden Sie immer einen Kompromiss und guten Ausweg aus jeder Situation, auch in den schwierigsten Momenten, das ist sicher.

[/gc]