Historia Trans-AlWarum ausgerechnet wir?

TransAl-podroz16
Firma Trans-Al, to prywatne przedsiębiorstwo założone w roku 1994, którego właścicielem jest Paweł Książek. Od początku swojej działalności głównym kierunkiem działalności firmy był transport. Początkowo usługi świadczone były na niewielką skalę, na rynku lokalnym pojazdami o dmc do 3,5t. Żmudna praca, zyskiwane z latami doświadczenie w branży oraz zaufanie kontrahentów pozwoliły z czasem na rozwinięcie firmy na skalę europejską.

Uzyskana w 2004 roku licencja transportu międzynarodowego umożliwiła otwarcie nowego działu zajmującego się transportem ciężkim.  Dziś nasza flota liczy 35 ciągników siodłowych. To niewiele jak na firmę z tak długim stażem. Jest to jednak wynik strategii firmy. Nigdy ilość, ale zawsze jakość była dla nas najważniejsza. Staramy się każde zlecone zadanie wykonywać z największą sumiennością, tak aby satysfakcja naszego klienta była pełna.

W swoich działaniach zmierzamy do perfekcji.Podążamy za trendami rynku wykorzystując najnowsze technologie. Używane przez nas pojazdy spełniają wysokie normy ekologiczne, a ich wiek eksploatacyjny nie przekracza pięciu lat. To pozwala nam podejmować nowe wyzwania, a naszym klientom zagwarantować w pełni profesjonalne wykonanie usług.

Firma w liczbach

  • rok założenia: 1994
  • ilość pracowników: 60
  • ilość pojazdów ciężarowych: 35
  • ilość wykonanych zleceń rocznie: 8200 (2019r)
  • obrót: 5 Mln EUR/netto (2019r)

TransAl-podroz16
Die Firma Trans-Al ist ein privates Unternehmen, gegründet 1994, dessen Inhaber Paweł Książek ist. Von Anfang an war Transport das Hauptprofil der Tätigkeit der Firma. Zunächst waren Dienstleistungen nur in kleinem Umfang auf dem lokalen Markt mit Einsatz der Fahrzeuge mit DMC bis zu 3,5t geboten. Mühselige Arbeit und die mit den Jahren gewonnene Erfahrung in der Branche sowie das Vertrauen der Vertragspartner haben uns erlaubt, das Unternehmen europaweit zu entwickeln.

Die 2004 erworbene Lizenz für den internationalen Transport hat ermöglicht, einen neue Abteilung für den Schwertransport zu errichten. Unser Fuhrpark zählt heute 35 Fahrzeuge. Es ist nicht viel, wenn man die Dauer der Firma bedenkt. Es ist aber ein strategisches Ziel der Firma: nicht die Menge sondern immer die Qualität war für uns am wichtigsten. Wir sorgen dafür, jede uns in Auftrag gegebene Aufgabe mit größter Sorgfalt zu erfüllen, damit der Kunde vollkommen zufrieden wird.

In unserem Handeln streben wir nach Perfektion. Wir entsprechen den Markttrends indem wir neueste Technologien einsetzen. Die von uns benutzten Fahrzeuge erfüllen die hohen Anforderungen der Umweltschutznormen, und ihre Betriebsdauer ist nicht länger als 5 Jahre. Das erlaubt uns, neue Herausforderungen aufzunehmen und unseren Kunden vollkommen fachgerechte Auftragsabwicklung sicherzustellen.

Firma in Zahlen

  • Gründungsjahr: 1994
  • Anzahl der Mitarbeiter: 60
  • Anzahl der LKW Fahrzeuge: 35
  • Anzahl der abgewickelten Aufträge pro Jahr: 8200 (2019)
  • Umsatz: 5 Mio. EUR/netto (2019)